fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Menighedsråd - Vestenskov-Arninge

Kommende menighedsrådsmøder samt dagsordener og referater

Tirsdag, den 20. februar 2018 kl. 19.00 i Vestenskov sognegård
Tirsdag, den 27. februar 2018 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Kappel præstegård - fælles med Kappel-Langø menighedsråd

REFERATER:
Referat fra MR-møde 21.11.2017

Vestenskov-Arninge menighedsråd


Formand 
Klaus R. Heun, 
Tryghusvej 7,
4900 Nakskov 
tlf. 5495 0091 eller 2178 7989
Mail: vestenskov.sogn@km.dk 

Næstformand, kontaktperson, bygningskyndig

Arne Larsen,
Svanekærvej 5
4900 Nakskov
tlf. 5494 8011 eller 3032 4023
Mail:
smalbyvej3@live.dk 

Sekretær
Lisbeth Jensen,
Ørstedsvej 4, 02
4900 Nakskov 
tlf. 2482 9497 
Mail: 7628@sogn.dk

Kasserer samt kirkeværge i Arninge
Bøje Andersen
Rudbjergvej 65
4900 Nakskov
tlf. 5494 8410 eller 6134 9793
Mail:
bpa@dlgtele.dk 

Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet
Hans Erik Thorsen, 
Tinghusvej 2
4900 Nakskov 
tlf. 5492 3781eller 2341 9281
Mail:
hethorsen@mail.dk   

Kirkeværge, Vestenskov
Karl Hansen,
Hvidstensmarken 2,
4900 Nakskov
tlf. 5496 6100 eller 2178 7910
Mail:
karlphansen@live.dk 

Suppleanter
----

 

ÅRSBERETNING 2016

Vestenskov-Arninge Menighedsråd

Vestenskov-Arninge Menighedsråd håber, at I er kommet godt ind i det nye år, også med "lidt utraditionelt" program ; sorte TV skærme i de fleste danske hjem, da vor Dronning skulle holde sin nytårstale.

Menighedsrådsvalg i november blev gennemført uden problemer, og uden nye kandidatlister – et tegn, som vi tolker, at menigheden er tilfredse med vores arbejde, men hvad er vores visioner for 2017?? En del borger sidder i deres hjem, næsten uden kontakt til omverdenen. Årsagen kan være mange. Vi vil finde vejen til disse mennesker, der har behov for lidt opmuntring og socialt samvær, og det kan vi tilbyde, gennem de mange arrangementer, Gudstjenester, etc. vi gennemfører.

Nakskov Blindeforening holder møder i Nikolai Huset, Nakskov. Jeg har været til mødet den 20. januar, hvor ca. 20-25 medlemmer var kommet til hygge eftermiddag, med kaffe/øl og smørrebrød. Jeg gav en kort fattet orientering om Kappel Pastoratets arrangementer, hvor vi meget gerne vil byde Blinde Foreningens medlemmer velkommen. De svært seende, kan klar sig selv, men har behov for kirkebilen – de blinde personer kommer med en ledsager. Jeg har afleveret 3 kirkeblade, til formand Dorthe Nielsen. Vi vil diskutere emnet på kommende MR møde.

Murbier er blevet fordrevet fra Vestenskov kirke, beskadigede mursten og fugerne erstattet med nye.

Vi havde jo annonceret kirkekoncerter, med vores organist Henrik Skouenborg, m.fl. – det blev ikke til mange koncerter i årets løb, planlægning skal være mindst 6-8måneder forud og det hele skal gå op i en højere enhed, med vores kirkeblad. Mange små detaljer skal være på plads – og det kommer de i år – allerede i dag kan I sætte et kryds i kalenderen, det er søndag, den 22.oktober 2017 kl. 19:00 i Tillitse kirke, hvor der afholdes et fælleskoncert med Dorthe Zielke (trompet) og Søren Johansen (orgel), i forbindelse med Martin Luthers 500 års jubilæet, mere herom lidt senere.

Børnekoret, kom godt fra starten, men blev stoppet, af administrative årsager, som vi prøver, at finde en løsning på, forhåbentlig inden længe.

Øl – og Morgencomplet Gudstjenester – her gik vi vel ikke helhjertet til værks, der var måske en snært af usikkerhed med i spillet (hvordan vil Menigheden reagere..??) og sådanne arrangementer kræver, igen, lange forberedelsestider. At have ideer er en ting, planlægning og gennemførsel, er noget helt andet.

4. maj Mindegudstjeneste afholdtes, traditionelt, igen i Arninge kirke, i samarbejde med Flyverhjemmeværnet, kl. 19:00, med efterfølgende komsammen hos "Dalvang" på Arningevej.

Vore nye tilflytter, Ola Steen, er kommet godt fra start og har gennemført en del af hans projekt – men han vil ikke kommentere ombygningen, ført det hele står klart – vi må væbne os med tålmodighed.

Lolland Kommune har igen vist deres faglig indsigt og kunnen på bygge og landzone området, med en kompetent og hurtig sagsbehandling af vor ansøgning, om at reetablere en gravefacilitet på Arninge Kirkegårds vest parkeringsplads. LF Stift udmærkede sig ligeledes, med en gennemgribende beslutning, der muliggjorde grønt lys – for vores projekt. Nu mangler et par enkelte punkter og så kan vi komme i gang med "entreprisen".

Sognegården i Vestenskov. Som bygningen står i dag, er den utilstrækkelig, grundet dennes konstruktion, kan vi kun huse ca. 30-35 personer, og det er i længden ikke holdbart for Kappel Pastoraters menigheder. På kommende fællesmøde i februar, sætter vi sognegården på dagsorden.

Vestenskov kirke får endelig sin Præstetavle i år! Og så er der et "vingeskudt" gammel orgel fra 1904 bygget i Riga, som lige for tiden bliver undersøgt fra A til Z. Resultatet: Den gamle dame er slet ikke så syg, som vi var blevet orienteret om for mange år siden. Det er "vejrtrækning" eller korrekt sagt kompressoren, der skal skiftes ud. Den gamle kan ikke forsyne de mange piber med ensartet tryk. På MR møde i februar kommer reparationen på dagsordenen.

Vi skal vælge en ny biskop – mange kandidater benytter sig af de digitale netværker – det bliver et spændende valg denne gang.

Vi fra Vestenskov-Arninge Menighedsråd og ansatte, ønsker alle et lykkelig år 2017.

Klaus Heun

Formand for Vestenskov-Arninge MR

Andre menighedsråd


  Vestenskov-Arninge
  Kappel-Langø

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com