fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Forside - Kirkegårde

Vælg en kirkegård


Arninge
Kappel
Langø
Vestenskov

Takster for kirkegårdene i Kappel, Langø, Vestenskov og Arninge sogne
Gældende fra 1. december 2016 til 31. december 2017

Erhvervelse af gravsteder.
(Taksterne er anført for en fredningsperiode)

Medlemmer

Ikke medlemmer

Kistegravsted med 1 gravplads 30 år 2.123,00 14.152,00
Kistegravsted med 2 gravpladser

30 år

4.245,00

28.304,00

Kistegravsted pr. ekstra gravplads

30 år

2.123,00

14.152,00

Urnegravsted 

10 år

1.209,00

1.512,00

Fællesplæne el. park og natur - pr. kisteplads

30 år

2.123,00

14.152,00

Park og natur - urnegravsted 

10 år

1.209,00

1.512,00

Fællesplæne - 1 urneplads - (kan ikke fornyes)

10 år

605,00

756,00

Gravsteder i græs el. park og natur kan kun erhverves og fornyes ved samtidig oprettelse af aftale om udvidet pleje og vedligeholdelse.
En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted.
Barnegravsted (op til og med konfirmationsalderen 14 år) 0,00 0,00
Fornyelse el. forlængelse af gravsteder.
(Taksterne er anført som årstakster)
Medlemmer Ikke medlemmer
Kistegravsted med 1 gravplads 71,00 472,00
Kistegravsted med 2 gravpladser 141,00 943,00
Kistegravsted pr. ekstra gravplads 71,00 472,00
Urnegravsted  121,00 151,00
Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere 
åremål end 5 år.
Udfærdigelse og ændring af gravstedsbrev 60,00

60,00

Begravelse. Medlemmer Ikke medlemmer
Kistegrav 3.640,00

5.600,00

Kistegrav - tillæg - lørdage 2.800,00

2.800,00

Urnenedsættelse 378,00

581,00

Urnenedsættelse - tillæg - lørdage

683,00

1.050,00
Folkekirkens medlemmer modtager tilskud til erhvervelse, fornyelse og forlængelse af gravsteder, samt til begravelse.
Renholdelse af gravsteder - årstakst
Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder
Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 700,00
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms 1.050,00
Over 2 gravpladser + pr. gravplads

incl.moms

175,00
Urnegravsted 

incl.moms

525,00
Udvidet pleje og vedligeholdelse for en brugsperiode med oplæg i stiftemidlerne.
Kirkegården påtager sig pligten til udvidet pleje og vedligeholdelse af anlagt gravsted for en brugsperiode.
Første brugsperiode for kistegrave minimum 30 år og urnegrave minimum 10 år.
Arbejdet omfatter ud over renholdelsen, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, gødskning, opbinding, opretning af jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.
Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 770,00
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms 1.155,00
Over 2 gravpladser + pr. gravplads incl.moms 193,00
Urnegravsted  incl.moms 578,00
Fællesplæne 1 kisteplads incl.moms 578,00
Fællesplæne 1 urneplads incl.moms 289,00
Park og naturgravsted - 1 kisteplads incl.moms 578,00
Park og naturgravsted - 1 urneplads incl.moms 385,00
Skal aftalen omfatte yderligere forpligtelser - f.eks. granpyntning, udplantning af sommerblomster, kranse og blomster m.m. - beregnes taksten i henhold til dagspris.
Kirkegården udarbejder på begæring skriftlig tilbud på sådanne arbejder.
Opgravning og flytning:
Urner incl.moms 1.050,00
Sløjfning af ikke udløbet gravsteder:
(Taksten er pr. resterende år inden udløb)
Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 263,00
Urnegravsted incl.moms 175,00
Granpyntning:
Type 1 granpyntning 1 kisteplads incl.moms

768,00

Type 1 granpyntning 2 kistepladser incl.moms 1.021,00
Type 1 granpyntning pr. ekstra kisteplads incl.moms 204,00
Type 1 granpyntning kistegrav ved sten incl.moms 595,00
Type 1 granpyntning urnegravsted incl.moms 568,00
Type 2 granpyntning 1 kisteplads incl.moms 566,00
Type 2 granpyntning 2 kistepladser incl.moms 752,00
Type 2 granpyntning pr. ekstra kisteplads incl.moms 150,00
Type 2 granpyntning kistegrav ved sten incl.moms 472,00
Type 2 granpyntning urnegravsted incl.moms 452,00
Type 2 granpyntning urnegrav ved sten incl.moms 359,00
Type 3 granpyntning - xtra   incl.moms 718,00

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com