fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

Aktiviteter forår 2017

Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling
Søndag, den 12. marts har Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling.
Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i deleøkonomien er at udnytte vores egne og hinandens ressourcer
på en gensidig fordelagtig måde.
Tankegangen at "dele med den fattige" er meget ældre og står som en helt central grundpille i både kristendommen og
vores kultur. Vi finder den i de bibelske historier og i den gamle høstsang:"’Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og
den fattige skal også være mæt".
Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: ”Del med verdens fattigste kvinder”.
Vi samler ind fra Vestenskov sognegård.
Vi starter med gudstjeneste i Vestenskov kirke kl. 9.00 derefter samles vi i sognegården, hvor vi får lidt at starte på og en bøtte/rute.
Der samles ind fra kl. 10.00 til kl. 14.00 hvor vi samles og hører indsamlingsresultatet.
Er der nogle der er friske på at bruge et par timer på at hjælpe ”fattige kvinder i verden”, så kontakt Inge Johansen (54948554) 
senest d. 8. marts 2017.
”Når vi hjælper en kvinde, hjælper vi hele hendes familie, så vi synes, det giver rigtig god mening at samle ind til kvinderne,” 
siger indsamlingsleder Inge Johansen.

Spiredag
Søndag den 26. marts, har vi fællesgudstjeneste i Vestenskov kirke kl. 14.00.
Gudstjenesten vil tage udgangspunkt i
det spirende forår og præsterne Henrik Gade Jensen og Janne Christine Funch Svensson vil på en anderledes måde, sammen med Ulla Schwartz og kirkekoret, lade troen spire frem. 
Efter gudstjenesten
er der kaffe og kage i sognegården.
Spiredag er en erstatning for Diakoniens
dag, så alle donationer i kirkebøssen går til Rudbjerg Menighedspleje.

Bibelstudie gruppe onsdag d. 29 marts kl. 19.00 i Kappel præstegårds konfirmandstue 
Vi skal denne gang se på Jomfru Maria, da vi ser på teksten til Mariæ Bebudelsesdag.
Det er ikke usædvanligt for Gud at sende sine engle ned til jorden i Det gamle testamente, men Gud gør det kun en eneste gang i Det nye testamente. Gud sender sin engel til jomfruen Maria og hvordan hun reagerer på det, vil vi se nærmere på.

Mariæ Bebudelsesdag d. 2. april kl. 14.00 i Kappel kirke
Mariæ bebudelsesdag, også kendt som Herrens bebudelse, har traditionelt været en vigtig mærkedag i kirkeåret. 
Den markerer hændelsen som er omtalt i Lukasevangeliet 1. kapitel, vers 26-56, da ærkeengelen Gabriel kom til jomfru Maria
og bebudede Jesu fødsel.
Vi vil fejre det glædelige budskab, med en eftermiddags musik gudstjeneste og efter gudstjenesten vil der være kaffe og lagkage.

Skærtorsdag, den 13. april 2017
Skærtorsdag er torsdagen i den stille uge, dagen før langfredag i påsken. 
Ifølge Bibelen var det på denne dag, Jesus indstiftede nadveren. Derfor er der nadver ved begge gudstjenester.
I Sverige klæder børn sig på denne dag ud som påskkärringar (påskekællinger) og går rundt og rasler.
Vi har ikke raslende børn, men i stedet vil KFUM-spejderne være med til at uddele nadver ved gudstjenesten i Langø, 
som vil bestå af brød og saft.

Langfredag d. 14. april i Kappel kirke kl. 17.00
Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden.
Det er denne dag, han må bære korset op ad Via Dolorosa, smertens vej, til stedet, hvor han skal dø.
Langfredag har tidligere haft karakter af sørgedag, hvor man kun måtte spise virkelig ringe mad.
Derfor vil der blive afholdt en kort musisk gudstjeneste og efterfølgende blive serveret brød og vin i præstegårdens konfirmationsstue.

2. påskedag 17. april i Vestenskov kirke kl. 11.00
Har påskeharen og påskeæg noget med kirken og tro at gøre?
 Det vil vi finde ud af 2. påskedag, da der efter gudstjenesten vil være påskeægsjagt i Vestenskov sognegårds flotte have. 
I Guds smukke natur har haren gemt dejlige ting, i håb om at se mange søde og forventningsfulde børn.

Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke den 4. maj kl. 19.00
”I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, 
Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.”

Ordene der aldrig glemmes, og vi vil traditionen tro høre dem igen den 4 maj.
Vi mindes Danmarks befrielse med en gudstjeneste i Arninge kirke.
Sognepræsterne Henrik Gade Jensen og Janne Christine Funch Svensson forestår gudstjenesten.
Efterfølgende er der kaffe og kage på Dalvang i Arninge.

60+ Tur den 9. maj
I år har vi valgt at turen går til Møn. 
Vi skal til Stege og se Nyord kirke som er en ottekantet kirke, en kopi af Frederiksberg kirke, og har en meget spændende historie bag sig. Alt dette vil vi høre mere om i selve kirken.
Efter foredraget vil der blive serveret kaffe og lagkage i lokaler tilstødende Nyord kirke.
Der vil være opsamling fra Langø kl. 12.00 og derefter til Kappel, Vestenskov og Arninge.
Selve turen er gratis, men vi ser gerne tilmelding senest 1. maj 2017 til Rigmor Hansen tlf. 20 91 84 17

Fællesspisning - maddage i Vestenskov sognegård
Vi kører videre med Menighedsplejens maddage, og datoerne bliver:
torsdag den 30. marts
torsdag den 27. april
torsdag den 18. maj

Vi spiser kl. 12.00. Der bliver serveret to retter mad samt drikkevarer, og kaffe med kage, alt dette for en beskeden sum af 70.00 kr. 
Der bliver også spillet banko, en spilleplade koster 5.00 kr. 
Har man ikke selv mulighed for transport, kan man blive hentet ved sin bopæl. 
Dagen slutter ca. kl. 15.30/16.00.
Håber man så har haft en god dag med snak og dejligt samvær.
Der er tilmelding til:
Bjarne Enemark på tlf. 54948082/51356070
Ingelise Palm på tlf. 54948452/29923014

Strikkeklub i Vestenskov sognegård
Strikkeklubben mødes: 
Den 6. marts, den 3. april, den 1. maj og 29. maj (Aflyst). 
Strikkeklubben starter op igen i september måned.
Tidspunkt: fra kl. 13.00 - 16.00. 
Alle er velkomne, også selv om man kun vil snakke og hygge, det er vi gode til.
Man kan få kirkebil ved at ringe på 54948554 om fredagen før. 
Klubben modtager gerne rester af garn.
Vi ses.
Med venlig hilsen
Inge Johansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre måneder


Efterår 2017
Sommer 2017
Vinter 2016-17

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com